Szakdolgozati témakörök (Fejlesztő-differenciáló szakpedagógia)

Szakdolgozat témaköri javaslatok

Fejlesztő-differenciáló szakpedagógia és Fejlesztő-differenciáló pedagógia területén pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak hallgatói részére

 

 1. Fejlesztő pedagógiai munka az óvodában
 2. Fejlesztő pedagógiai munka az iskolában
 3. A fejlesztő pedagógiai munka lehetőségei egyéb területeken
 4. BTMN-nel küzdő gyermek az általános iskolában
 5. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztésének lehetőségei az óvodában vagy iskolában
 6. Esettanulmány egy tanulási zavart mutató gyermekről
 7. Esettanulmány egy magatartási zavart mutató gyermekről
 8. Az iskolaérettség/iskolaéretlenség kérdései
 9. Különböző fejlesztő programok alkalmazásának bemutatása óvodás vagy iskolás gyermekek esetében
 10. Terápiás lehetőségek a fejlesztő munkában
 11. A differenciálás lehetőségei az alsó tagozatban
 12. Korszerű oktatási módszerek a differenciálás segítésére
 13. Olvasás-írás tanítási módszerek bemutatása, összehasonlítása fejlesztő pedagógiai szempontból
 14. Egyéni témaválasztás a konzulenssel való egyeztetéssel

 

 

Szakdolgozati témavezetők:

 1. Dr. Jászi Éva – szakfelelős, egyetemi docens jaszi.eva@sze.hu
 2. Horváthné Hájas Beatrix – óraadó hajasbeatrix@freemail.hu
 3. Lampert Bálint – tanársegéd lampert.balint@sze.hu
 4. Rajtáné Szabó Zsuzsanna – óraadó rajtane.zsuzsa@sze.hu
 5. Szabóné Pongrácz Petra – tanársegéd pongracz.petra@sze.hu
 6. Verebélyi Gabriella – tanársegéd verebelyi.gabriella@sze.hu
 7. Külső oktató egyéni választással (csak szakfelelősi egyeztetés után lehetséges!)

 

Bejelentkezés a 2018/19. tanév II. félévére 2019. január 24. 06:00 - 2019. február 2. 23:55
Vizsgaidőszak vége 2019. január 26. 00:00 - 01:00
Szenátusi ülés 2019. január 28. 14:00 - 16:00
Méltányossági vizsgák 2019. január 30. 00:00 - 2019. február 2. 23:00