Munkatársak egyéni kutatási területei

Balogh István Dinamika az expresszív figurális kolorista festészetben, 2-3 D-s számítógépes grafika, animáció
Borbély Károly A művészet fejlesztő és terápiás hatásainak, személyiségformáló értékeinek alkalmazása az iskolában
Dr. Benyák Anikó hallgatói lemorzsolódás, iskolakezdési gyakorlat tanító szakon, iskolaérettség és digitális kultúraváltás, hiperaktivitás, érzelmi intelligencia
Csenger Lajosné egészségfejlesztés/egészségnevelés, angol nyelvtanítás módszertana,pedagógus életpálya, portfólió
Dőryné Dr. PhD Zábrádi Orsolya elméleti és alkalmazott hangtan, grammatika, helyesírás
Fehér Ágota Judit érzelmi intelligencia és fejlesztésének lehetőségei, megküzdés az iskolai zaklatással az érzelmi készségek tükrében, társas és érzelmi készségek fejlesztése, szakmentorok segítő szerepe a hallgatói lemorzsolódás csökkentésében, tehetséggondozás
Dr. Gróz Andrea  
Dr. Horváth Ildikó VR/AR oktatás - a jövő oktatása
Kövecsesné Dr. Gősi Viktória környezeti és fenntarthatóságra nevelés, erdőpedagógia, integrált-inkluzív nevelés, digitális kultúra oktatásmódszertani sajátosságai, érzelmi intelligencia fejlesztésének lehetőségei, kooperatív tanulás
Lampert Bálint környezeti és fenntarthatóságra nevelés, erdőpedagógia, tananyagfejlesztés 3D virtuális tanulási környezetben
Dr. Mészáros Attila Soft-skills kompetencia fejlesztés, képzésfejlesztés, vezetőképzés, felnőttképzés, HR fejlesztés
Dr. Nagy Tamás KKK, e-learning, oktatásmódszertan, duális képzés, tantervfejlesztés, pedagógiai értékelés
Dr. Nyéki Lajos oktatási adatbányászat, informatika oktatásmódszertan, tantervelmélet
Sütő Csaba András modern és posztmododern költészet, költészetelmélet, kortárs magyar nyelvű költészet
Dr. Szunyogh László Az éremművészet műfaji és kifejezési lehetőségeinek tágítása a kortárs éremművészetben
Várszeginé Dr. Gáncs Erzsébet  
Dr. Vásárhelyi Zsuzsanna Nincs
Szenátusi Ülés 2019. március 25. 14:00 - 16:00
Elektronikus ZH nap 2019. március 27.
Hallgatói klubkoncert 2019. március 27. 19:00 - 23:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2019. március 29. - 2019. március 30.