OSZTATLAN MÉRNÖKTANÁR SZAK (MA) TARTALOM

Osztatlan Mérnöktanár szak (MA)

 

Képzési cél:

Érettségire építve az iskolarendszerű szakközépiskolai és szakiskolai képzésben és az iskolarendszeren kívüli felnőttek át-és továbbképzésében, valamint az akkreditált szakképzésben az elméletigényes szakmai tantárgyak tanítására, és az iskolai pedagógiai feladatok ellátására történő felkészítés.
A képzés további célja olyan tanárok képzése, akik a szakképzés területén a pedagógiai kutatási, tervezési, fejlesztési feladatokat, valamint a szakképzésben résztvevők problémáit és speciális nevelési feladatait képesek ellátni. 
A képzés lehetőséget biztosít arra is, hogy a hallgatók tanulmányaikat doktori képzésben folytathassák.

 

A képzés munkaformája: nappali tagozat

A szak megnevezése: osztatlan tanári (mérnöktanár) képzés
Végzettségi szint: mesterfokozat (magister, Master, rövidítve: MA)
A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

magyar nyelvű megjelölése:
okleveles mérnöktanár gépészet-mechatronikai szakirány 
okleveles mérnöktanár informatikai szakirány
okleveles mérnöktanár közlekedési szakirány

angol nyelvű megnevezése:
Teacher of Engineering (Mechanical and Mechatronical Engineering)
Teacher of Engineering ( Information Technology)
Teacher of Engineering (Transportation Engineering)

Az oklevél Master of Education címet tanúsít, rövidített jelölése: MEd
A képzés idő: 10 félév (8 tanulmányi + 2 gyakorlati félév)
A mesterfokozat megszerzéséhez szükséges kreditpontok száma: 300 kredit
Az egyes képzési területek aránya:

Képzési terület:

Kredit pont

Kredit pont %

Szakterületi ismeretek (178+10 kerettanterv szerint)

188

62,67

Tanári felkészítés

50

16,67

Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat

50

16,67

Szabadon választható ismeretek

12

4,00

Összesen

300

100

Induló szakirányok:

  • gépészet-mechatronika,
  • informatika,
  • közlekedés.


A jelentkezés módja:

Az általános felsőoktatási felvételi előírásoknak megfelelően.
Jelentkezni lehet:

  • papíron, az OM által kiadott jelentkezési lapon, vagy
  • elektronikusan a www.felvi.hu-n, ahol a jelentkezés egyéb tudnivalói is olvashatók


Felvételi követelmények:

  • érettségi,
  • pályaalkalmassági motivációs beszélgetésen való részvétel,
  • általános háziorvosi igazolás.


További részletes információval személyesen, e-mailen (poor.zoltan@sze.hu) vagy telefonon
(+36-96-516770) szívesen állunk az érdeklődők rendelkezésére.

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00