Mesterszintű mérnöktanár-képzés

Régi álom teljesült a Széchenyi Egyetemen

A Magyar Akkreditációs Bizottság 2006. december 8-i határozata alapján a Széchenyi István Egyetem jogot nyert arra, hogy 2007 szeptemberétől mesterszintű mérnöktanárokat képezzen. Az intézmény így a továbbiakban egyetemi oklevelet adhat ki azokon a mérnöktanári szakokon, amelyeken eddig csak főiskolai szinten nyújthatott képzést.

A mérnöktanár mesterszak képzési célja

A műszaki képzettségre építve az iskolarendszerű és az iskolarendszeren kívüli, valamint az akkreditált szakképzésben az elméletigényes tantárgyak tanítására, a műszaki szakoktatás területén a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra való felkészítés, továbbá a szakképzési irányultságú tudományos minősítés megszerzésének megalapozása.

A képzés munkaformái: 

Levelező képzés
A szak megnevezése

 • magyarul: Tanár-mérnöktanár,
 • angolul: Teacher of Engineering

A képzési idő

 • Főiskolai mérnöktanári, illetve egyetemi mérnöki végzettséggel: 3 félév,
 • BSc, illetve főiskolai mérnöki végzettséggel: 4 félév

A felkészülést félévenként 4-5 alkalommal (péntek délután és szombaton) szervezett konzultáció segíti.

Megszerzendő kreditek

 • 3 féléves képzésnél 90 
 • 4 féléves képzésnél 120 

A jelentkezés feltétele
Szakirányú mérnöktanári, illetve műszaki tanári vagy szakirányú mérnöki oklevél.
Induló szakirányok

 • gépész, 
 • közlekedés,
 • mérnök informatikus

A jelentkezés módja
Az általános felsőoktatási felvételi előírásoknak megfelelően.
Jelentkezni lehet:

 • papíron, az OM által kiadott jelentkezési lapon, vagy
 • elektronikusan a www.felvi.hu-n, ahol a jelentkezés egyéb tudnivalói is olvashatók

A jelentkezési laphoz csatolni kell az oklevél és az index másolatot, az oklevél átlagáról szóló intézményi igazolást és egyéb igazoló dokumentumokat (hátrányos helyzet, fogyatékosság, gyes, gyed)

Felvételi pontok számítása

 • Összpontszám: a mesterképzésre jelentkezők felvételi összpontszáma maximum 100 pont.
 • Maximum 50 pont érhető el az oklevél átlagának 10-szeres szorzatával (egész számra kerekítve).
 • Maximum 35 pont szerezhető a motivációs beszélgetésen (jelentkező személyisége, motivációi, szakmai tájékozottsága, idegen nyelvi ismeretei).
 • Maximum 10 pont kapható a szakirányú munkakörben eltöltött pedagógiai/szakmai gyakorlatért (évenként 1 pont).
 • Maximum 5 pont előnyben részesítés címén.

További részletes információval személyesen, e-mailen (poor.zoltan@sze.hu) vagy telefonon
(+36-96-516770) szívesen állunk az érdeklődők rendelkezésére.

Szenátusi Ülés 2019. március 25. 14:00 - 16:00
Elektronikus ZH nap 2019. március 27.
Hallgatói klubkoncert 2019. március 27. 19:00 - 23:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2019. március 29. - 2019. március 30.