Mesterszintű mérnöktanár-képzés

Régi álom teljesült a Széchenyi Egyetemen

A Magyar Akkreditációs Bizottság 2006. december 8-i határozata alapján a Széchenyi István Egyetem jogot nyert arra, hogy 2007 szeptemberétől mesterszintű mérnöktanárokat képezzen. Az intézmény így a továbbiakban egyetemi oklevelet adhat ki azokon a mérnöktanári szakokon, amelyeken eddig csak főiskolai szinten nyújthatott képzést.

A mérnöktanár mesterszak képzési célja

A műszaki képzettségre építve az iskolarendszerű és az iskolarendszeren kívüli, valamint az akkreditált szakképzésben az elméletigényes tantárgyak tanítására, a műszaki szakoktatás területén a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra való felkészítés, továbbá a szakképzési irányultságú tudományos minősítés megszerzésének megalapozása.

A képzés munkaformái: 

Levelező képzés
A szak megnevezése

 • magyarul: Tanár-mérnöktanár,
 • angolul: Teacher of Engineering

A képzési idő

 • Főiskolai mérnöktanári, illetve egyetemi mérnöki végzettséggel: 3 félév,
 • BSc, illetve főiskolai mérnöki végzettséggel: 4 félév

A felkészülést félévenként 4-5 alkalommal (péntek délután és szombaton) szervezett konzultáció segíti.

Megszerzendő kreditek

 • 3 féléves képzésnél 90 
 • 4 féléves képzésnél 120 

A jelentkezés feltétele
Szakirányú mérnöktanári, illetve műszaki tanári vagy szakirányú mérnöki oklevél.
Induló szakirányok

 • gépész, 
 • közlekedés,
 • mérnök informatikus

A jelentkezés módja
Az általános felsőoktatási felvételi előírásoknak megfelelően.
Jelentkezni lehet:

 • papíron, az OM által kiadott jelentkezési lapon, vagy
 • elektronikusan a www.felvi.hu-n, ahol a jelentkezés egyéb tudnivalói is olvashatók

A jelentkezési laphoz csatolni kell az oklevél és az index másolatot, az oklevél átlagáról szóló intézményi igazolást és egyéb igazoló dokumentumokat (hátrányos helyzet, fogyatékosság, gyes, gyed)

Felvételi pontok számítása

 • Összpontszám: a mesterképzésre jelentkezők felvételi összpontszáma maximum 100 pont.
 • Maximum 50 pont érhető el az oklevél átlagának 10-szeres szorzatával (egész számra kerekítve).
 • Maximum 35 pont szerezhető a motivációs beszélgetésen (jelentkező személyisége, motivációi, szakmai tájékozottsága, idegen nyelvi ismeretei).
 • Maximum 10 pont kapható a szakirányú munkakörben eltöltött pedagógiai/szakmai gyakorlatért (évenként 1 pont).
 • Maximum 5 pont előnyben részesítés címén.

További részletes információval személyesen, e-mailen (poor.zoltan@sze.hu) vagy telefonon
(+36-96-516770) szívesen állunk az érdeklődők rendelkezésére.

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00